רמקול שקוע קיר/תקרה עגול ללא מסגרת "6 עם/בלי שנאי קו .
  • Load Rating: 30W.
  • Frequency Range: 70Hz - 20kHz.
  • SPL (@1W/m): 88dB.
  • Speaker Ø: 6.5"
  • Impedance: 8 ohms.
  • Tweeter: 1" Silk Dome.
  • Transformer Tappings 100 (only in PCS-6T): 30W, 15W, 7.5W.
  • Dimension: Ø244x104.3mm.
  • Install Dimension: Ø200mm.
  • Material: ABS.