רמקול V-85 הינו בעל תחום תדרים  27kHz-30Hz להפקת באס עוצמתי ודינאמי במיוחד
עם התנגדות 89db.