LS-700  מ "הסדרה הנעלמת" משלבים 1 טוויטר בקוטר "0.75 לצליל מפורט יותר,  1 מיד רנג' בקוטר "2.5 וסאב וופר בקוטר "7. חברת פולק גאה לא רק בביצועים איכותיים של הרמקולים אלה גם בעמידות ואמינת לאורך זמן. כוללים  water-thin Sheer-Grille , גריל עם הגנה מגנטית והבלטה של 7 מ"מ בלבד ! כולל קרוסאובר לתגובה באסית עמוקה ,  להפקת סאונד חי יותר ולגמישות המקום.