סט 4.1 לגינה/מרפסת

הכולל סאב חיצוני ״8

מעוצב + 4 דוקרנים איכותיים