רמקול אלקטרוסטטי

34-inch tall curvilinear XStat

Designed for both 2-channel music enthusiasts