סאבוופר פאסיבי חיצוני

בתצורת סלע – ״8

גימור ״גרניט״