רמקול מדפי

5.25-inch aluminum

gloss black, matte white, and red walnut.