רמקול מדפי

6.5-inch aluminum cone

gloss black, matte white, and red walnut