רמקול מדף קטן/תליה

צבע שחור ֿ

4-inch paper cone woofer