רמקול V-6S הינו בעל תחום תדרים  27kHz-33Hz להפקת באס עוצמתי ודינאמי במיוחד
עם התנגדות 89db.