רמקול CS-16W חברת klipsch

  • 6.5” Polymer woofer
  • 1” Polymer tweeter